• Brave Frontier RPG v1.6.9 Mod | Bất Tử | One Hit |

  Đăng Bởi APK Mod
  #Giới Thiệu Trò Chơi
  Lối chơi của Brave Frontier tương tự như Profile Valkyrie của Square Enix. Cốt truyện tập trung vào các summoner không tên và người chơi phải hoàn thành mọi giai đoạn để truy cập vào một khu vực mới. Người chơi được phép mang lên đến 5 đơn vị trong mỗi giai đoạn với một "người bạn" đơn vị trong chế độ nhiệm vụ. Người chơi kết bạn thông qua yêu cầu kết bạn. Các đơn vị tấn công trong trận chiến sẽ thưởng cho người chơi với Brave Burst Crystals và Heart Crystal. Sau khi một kẻ địch bị đánh bại, người chơi sẽ tiến hành giai đoạn tiếp theo cho đến khi boss được yêu cầu hoàn thành một cấp độ. Sau khi hoàn thành, người chơi được thưởng Zel, Karma và vật phẩm, cũng như mua lại các đơn vị từ mỗi nhiệm vụ. Khi người chơi hoàn thành toàn bộ khu vực, họ sẽ được thưởng bằng một viên ngọc. Tuy nhiên, nếu người chơi thất bại trong nhiệm vụ, họ sẽ sử dụng một viên ngọc để tiếp tục. Các đơn vị có khả năng thực hiện các đòn tấn công đặc biệt, được gọi là Brave Bursts. Khi kích hoạt các đơn vị sử dụng một cuộc tấn công mạnh mẽ. Brave Bursts cũng có thể cung cấp một gian hàng trong các điểm sức khỏe hoặc tăng số liệu thống kê tổng thể để đạt được một lợi thế chống lại kẻ thù. Super Brave Bursts cũng có thể được thực hiện nhưng chỉ khi một unit có 6 Star Rank và max ra khỏi Brave Burst gauge của họ. Một phiên bản khác, được gọi là Ultimate Brave Bursts có thể được sử dụng bởi các đơn vị 7-Star và Omni Evolution sau khi điền vào máy đo Overdrive. Các đơn vị Omni Evolution có thể tùy biến khả năng của mình, cũng như bổ sung các hiệu ứng được tạo ra từ Brave Burst, Super Brave Burst, và Ultimate Brave Bursts thông qua các tính năng cải tiến từ việc hợp nhất các đơn vị khác sang Omni Evolution Units. Các đơn vị tiến hóa Omni cũng có thể thực hiện các phép cộng hưởng đòi hỏi hai phần tử giống nhau của các đơn vị Omni Evolution phát ra tia lửa với nhau. Super Brave Bursts cũng có thể được thực hiện nhưng chỉ khi một unit có 6 Star Rank và max ra khỏi Brave Burst gauge của họ. Một phiên bản khác, được gọi là Ultimate Brave Bursts có thể được sử dụng bởi các đơn vị 7-Star và Omni Evolution sau khi điền vào máy đo Overdrive. Các đơn vị Omni Evolution có thể tùy biến khả năng của mình, cũng như bổ sung các hiệu ứng được tạo ra từ Brave Burst, Super Brave Burst, và Ultimate Brave Bursts thông qua các tính năng cải tiến từ việc hợp nhất các đơn vị khác sang Omni Evolution Units. Các đơn vị tiến hóa Omni cũng có thể thực hiện các phép cộng hưởng đòi hỏi hai phần tử giống nhau của các đơn vị Omni Evolution phát ra tia lửa với nhau. Super Brave Bursts cũng có thể được thực hiện nhưng chỉ khi một unit có 6 Star Rank và max ra khỏi Brave Burst gauge của họ. Một phiên bản khác, được gọi là Ultimate Brave Bursts có thể được sử dụng bởi các đơn vị 7-Star và Omni Evolution sau khi điền vào máy đo Overdrive. Các đơn vị Omni Evolution có thể tùy biến khả năng của mình, cũng như bổ sung các hiệu ứng được tạo ra từ Brave Burst, Super Brave Burst, và Ultimate Brave Bursts thông qua các tính năng cải tiến từ việc hợp nhất các đơn vị khác sang Omni Evolution Units. Các đơn vị tiến hóa Omni cũng có thể thực hiện các phép cộng hưởng đòi hỏi hai phần tử giống nhau của các đơn vị Omni Evolution phát ra tia lửa với nhau. được gọi là Ultimate Brave Bursts có thể được sử dụng bởi các đơn vị 7-Star và Omni Evolution sau khi điền vào máy đo Overdrive. Các đơn vị Omni Evolution có thể tùy biến khả năng của mình, cũng như bổ sung các hiệu ứng được tạo ra từ Brave Burst, Super Brave Burst, và Ultimate Brave Bursts thông qua các tính năng cải tiến từ việc hợp nhất các đơn vị khác sang Omni Evolution Units. Các đơn vị tiến hóa Omni cũng có thể thực hiện các phép cộng hưởng đòi hỏi hai phần tử giống nhau của các đơn vị Omni Evolution phát ra tia lửa với nhau. được gọi là Ultimate Brave Bursts có thể được sử dụng bởi các đơn vị 7-Star và Omni Evolution sau khi điền vào máy đo Overdrive. Các đơn vị Omni Evolution có thể tùy biến khả năng của mình, cũng như bổ sung các hiệu ứng được tạo ra từ Brave Burst, Super Brave Burst, và Ultimate Brave Bursts thông qua các tính năng cải tiến từ việc hợp nhất các đơn vị khác sang Omni Evolution Units. Các đơn vị tiến hóa Omni cũng có thể thực hiện các phép cộng hưởng đòi hỏi hai phần tử giống nhau của các đơn vị Omni Evolution phát ra tia lửa với nhau.

  #Thông Tin
  - Tên : Brave Frontier RPG
  - Version : 1.6.9
  - Root : Không
  - Android: 4.1+
  - Dung Lượng: 41.3MB
  - Google Play: https://apkpure.com/vn/brave-frontier-rpg/com.gumieurope.bravefrontier

  #Hình Ảnh


  #Chức Năng Mod
  - Tự Động Win 
  - Dame Quái Yếu
  - Bất Tử

  #Hướng Dẫn
  - Bước 1: Tải Game
  - Bước 2 :Cài Đặt Chơi Game Bình Thường

  #Down Game