• Grow Survivor Dead Survival - v4.7 - Mod Money, Gem

  Đăng Bởi APK Mod
  #Giới Thiệu Trò Chơi
  Một trò chơi gõ loại bị bỏ quên Thao tác đơn giản !! Và nghiện! Nhấp vào màn hình để tiêu diệt zombie. Thu thập vật liệu để chế tạo vũ khí! [Tính năng Game]
  - Bạn có thể bắn ngay cả khi bạn nhấn màn hình
  - Tăng cường số liệu thống kê theo cấp độ
  - Hệ thống sản xuất vũ khí và vũ khí
  - hệ thống phụ - Hệ thống da có nhiều khả năng
  - Lính đánh thuê, và hệ thống sản xuất robot
  - Nghề cơ sở để có được thiết kế vũ khí
  - Cơ sở bảo vệ - Boss Reid để có được vũ khí và đá
  - Khám phá sự kiện để có được nhiều loại vật liệu This is Pixelstar games's Clicker game 'Grow Survivor'
  Grow Survivor Dead Survival - v4.7 - Mod Money, Gem

  #Thông Tin
  - Tên : Grow Survivor Dead Survival
  - Version : 4.7
  - Root : Không
  - Android: 4.1+
  - Dung Lượng: 38MB
  - Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixelstar.GrowSurvivor

  #Hình Ảnh
  Grow Survivor Dead Survival - v4.7 - Mod Money, Gem

  #Chức Năng Mod
  - Full Gem
  - Full Money

  #Hướng Dẫn
  - Bước 1: Tải Game
  - Bước 2 :Cài Đặt Chơi Game Bình Thường

  #Down Game