• SoulBlade - 1.0 - APK + OBB - [44.000 VND]

  Đăng Bởi APK Mod
  #Giới Thiệu Trò Chơi
  Exquisite picture, smooth fight, can't stop
  SoulBlade - 1.0 - APK + OBB - [44.000 VND]

  #Thông Tin
  - Tên : SoulBlade
  - Version : 1.0
  - Root : Không
  - Android: 4.4+
  - Dung Lượng: APK 21MB + OBB 286MB
  - Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.PhoneEase.SoulBlade

  #Hình Ảnh
  SoulBlade - 1.0 - APK + OBB - [44.000 VND]

  #Chức Năng Mod
  - Chưa Có Bản Mod

  #Hướng Dẫn
  - Bước 1: Tải Game
  - Bước 2 :Coppy Thư Mục com.PhoneEase.SoulBlade Vào OBB

  #Down Game