• Legends of Throne (Dreamsky) v3.0.45 Menu Mod

  Đăng Bởi APK Mod
  #Giới Thiệu Trò Chơi
  【Giới thiệu tóm tắt về trò chơi】 Đoàn khai thác tuyệt vời sáng tạo với động cơ 3D cao cấp,cho bạn một trò chơi bằng tay ARPG phong cách Tam Quốc hoàn toàn đổi mới,tao tác cực nhanh,10 giây có thể đánh ngã.,liên tục đánh nhau mang tính xung phong hiện ra trong óc,phóng thích tình cảm mãnh liệt của bạn

  #Thông Tin
  - Tên : Legends of Throne (Dreamsky)
  - Version : 3.0.45
  - Root : Không
  - Android: 4.1+
  - Dung Lượng: ...
  - Google Play: ...

  #Hình Ảnh

  #Chức Năng Mod
  - Menu Mod 
  - One Hit 
  - God Mode 
  - Instant Win 
  - xDamage

  #Hướng Dẫn
  - Bước 1: Tải Game
  - Bước 2 :Cài Đặt Chơi Game Bình Thường

  #Down Game