• Zombie Shooter - Zombie.io - 1.0.8 - Mod Money, Gem

  Đăng Bởi APK Mod
  #Giới Thiệu Trò Chơi
  Đập mạnh cưng thi!Trong trò chơi có thiết kế nhiều hệ thống như các vũ khí phong phú đa dạng,vai trò,kỹ năng v.v...và nhiều cách chơi như chơi vô cùng, kêu gọi thú v.v... Hình khung cảnh trò chơi tráng lệ,cho người chơi có một trải nghiệm đánh quái rất thoải mái,còn có rất nhiều phần thưởng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng! Cùng nắm tay bước vào thế giới cưng thi,để đi cảm nhận sáng khoái trong lòng với chơi đập mạnh cương thi nhé! Thêm nội dung trờ chơi mới: - Hệ thống kêu gọi thú,có thú vị nhiều,và giành được thắng lợi thấy thoải mái hơn - Hệ thống VIP mới,có phần thưởng phong phú - Hình thức thông qua chơi tăng thêm nôi dung giới thiệu của kẻ địch mới lên chơi - Tăng cường hiệu ứng đặc biệt cho sự cảm giác đập cưng thi trong khi chiến đấu - Có nhiều Boss say mê hơn - Điều chỉnh độ khó khăn và phần thưởng của quái vật,để chơi càng sáng khoái
  ~~~~~~~~~~~ Shooting zombies,Destroy all the Enemy !!! Let you relive feelings, memories of the classic! The game designed rich Weapons, Roles, Skills,and Endless mode, Summon Pet,and even more gameplay surprise.You would play with interesting control operation, beautiful game scene, gorgeous strike effect,and there are countless awards surprise! - the new summoning system, more fun, easier to win - new VIP system, rich rewards - background music and sound effects can control separately - Stage Mode added more type of zombie monster,bash them - strengthen the fighting effect - more Crazy Boss - adjust the monster difficulty and reward, so easy~ Let's play, feel the thrill of the zombie shooting~!

  #Thông Tin
  - Tên : Zombie Shooter  - Zombie.io
  - Version : 1.0.8
  - Root : Không
  - Android: 4.0.3+
  - Dung Lượng: 48MB
  - Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lq.DWZGP

  #Hình Ảnh

  #Chức Năng Mod
  - Full Money
  - Full Gem

  #Hướng Dẫn
  - Bước 1: Tải Game
  - Bước 2 :Cài Đặt Chơi Game Bình Thường

  #Down Game